Vui lòng liên hệ chi tiết
  Chi tiết

Bảng giá dịch vụ thu âm

  Chi tiết

Cho thuê Âm thanh- Ánh sáng- biểu diễn

  Chi tiết

Ban nhạc
Giang Guitar Flamenco

Bảng giá dịch vụ thu âm


Vui lòng liên hệ chi tiết

Thực hiện thu âm các chương trình ca nhạc-nhạc múa

Thu Ban Nhạc-Hiện đại-dân tộc...

Thu thanh Quảng cáo-lồng tiếng-thu và làm tiếng động cho nhạc kịch...

MC chuyên nghiệp đọc lời bình-Quảng cáo

Ký âm-Hoà âm-Phối khí cho ca khúc

 

 


Hình ảnh

Tất cả 

Video phòng thu - Ban nhạc


  • Quê mẹ - Hương
  • sắc màu âm nhạc sô 5
  • Cảm ơn đêm nay - seAbank - HP
  • Ôi quê tôi
  • Chào HP - Quốc Việt
  • Quê mẹ - Hương