Vui lòng liên hệ chi tiết
  Chi tiết

Bảng giá dịch vụ thu âm

  Chi tiết

Cho thuê Âm thanh- Ánh sáng- biểu diễn

  Chi tiết

Ban nhạc
Giang Guitar Flamenco

Cho thuê Âm thanh- Ánh sáng- biểu diễn


Cho thuê Âm thanh-ánh sáng-biểu diễn

Tư vấn  thiết kế cung cấp Âm thanh-ánh sáng Quầy bar-Phòng hội nghị-karaoke-Hội trường......


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC


Hình ảnh

Tất cả 

Video phòng thu - Ban nhạc


  • Quê mẹ - Hương
  • sắc màu âm nhạc sô 5
  • Cảm ơn đêm nay - seAbank - HP
  • Ôi quê tôi
  • Chào HP - Quốc Việt
  • Quê mẹ - Hương