Vui lòng liên hệ chi tiết
  Chi tiết

Bảng giá dịch vụ thu âm

  Chi tiết

Cho thuê Âm thanh- Ánh sáng- biểu diễn

  Chi tiết

Ban nhạc
Giang Guitar Flamenco

Bảng giá dịch vụ thu âm


Thu âm ca khúc 500.000/01 bài - Hợp ca  trên 10 người 1000.000đ/01bài - Lồng Tiếng  - Quảng Cáo .... vui lòng liên hệ để biết chi tiết - Hiếu 0913 042 372  E : hieuperc@gmail.com   fb : hiếuperc


Hình ảnh

Tất cả 

Video phòng thu - Ban nhạc


  • Quê mẹ - Hương
  • sắc màu âm nhạc sô 5
  • Cảm ơn đêm nay - seAbank - HP
  • Ôi quê tôi
  • Chào HP - Quốc Việt
  • Quê mẹ - Hương